de nieuwe buurfase

de nieuwe buurfase -6- entree

 

De nieuwe buurfase is een nieuwe tussenfase in het huidige asielbeleid. Het is een kleinschalig huisvestingconcept voor statushouders waar de buurt bij betrokken wordt. Daarmee wordt de integratie gestimuleerd, zijn de huizen als buffer voor de gemeente om meer permanente woningen te realiseren en het geeft een menswaardiger perspectief aan de statushouders. Wonen (vanuit een veilige basis), sociale interactie en begeleiding zijn de pijlers voor dit project.
In mijn onderzoek kwamen verschillende behoeften naar boven. Behoefte aan het openbare leven met contacten, een privé-plek maar ook gemeenschappelijkheid vanuit buurtbewoners. Door extra gradaties in zones aan te brengen kun je de bepaalde behoeft en waarborgen. Steeds opnieuw zullen de beschreven ideale randvoorwaarden en ontwerpprincipes uit mijn researchpaper op een beschikbare locatie worden geplot.
Final project binnen de opleiding HKU Master Interior Architecture.

de nieuwe buurfase -3- buurtkamer hoek

co-creatie voorbereiding 2-P-H-C-01


cocrea1-workinproces-Joanne-vvr1

research-tool-joanne-vvr1