De kerk is open! Kom eten.

De kerk als ontmoetingsplek voor iedereen.

De kerk is als plek in een stad steeds minder levendig en minder zichtbaar. Dat is jammer want het zou een goede plek zijn om, naast God, elkaar te ontmoeten, je relaties te versterken of juist te beginnen. De kerk kan het verlengde van een dorpsplein kunnen zijn. Een plek waar je altijd terecht kunt. Je ‘thuis’. Eten brengt mensen bij elkaar. Rondom het eten gebeurt van alles. Dat is nu én in de tijd van Jezus.

Om dit herbestemmingsplan levendig te maken zijn de twee functies in één ruimte samengebracht. Een snelle switch van het interieur, van kerk naar restaurant en andersom, is noodzakelijk. Dat is het uitgangspunt voor het ontwerp van het interieur.

Uiteraard vertel ik u graag persoonlijk de uitgebreidere versie van het verhaal rondom deze bijzondere kerk.
Afstudeerproject HKU Interior Architecture [2012]

maquette-binnen

maquette-lucht